ไฟฟ้าหงสามอบน้ำดื่มด่านชายแดนห้วยโก๋น

179

ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกันมอบน้ำดื่มให้หน่วยงานราชการที่ปฎิบัติงานประจำด่านชายแดนห้วยโก๋น

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่านพร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) โดยนายบัญชา โชติกำจร
ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน

บริษัทชยณัฐ ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส โดยคุณเพ็ญลัดดา เรือนคำ คุณปัทมา ยอดคำตัน ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกันมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค และชา กาแฟจำนวน 15 ถุงใหญ่ ให้กับหน่วยงานประจำด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ให้เกียรติรับมอบโดยนายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายอาทิตย์ มะลิดวง หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดน่าน

พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการที่ปฎิบัติงานประจำด่านชายแดนห้วยโก๋น เพื่อใช้ในการให้บริการกับผู้ที่เดินทางผ่านเข้า-ออกด่านชายแดนห้วยโก๋น,บุคคลทั่วไปที่มาติดต่องานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำด่านชายแดนห้วยโก๋น เมื่อวันที่ 3 ก.ค.63