“EA-กลุ่มช่วยกัน”มอบเครื่องกรองอากาศให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน

196

2 ก.ค.63 / นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกรองอากาศให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน จากกลุ่มช่วยกัน และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน, พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน, นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน, ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, โรงพยาบาลน่าน และตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอทั้ง ๑๕ แห่งในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับการประสานความร่วมมือจาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ และลม น้ำมันไบโอดีเซล รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้แสดงความจำนง ที่จะมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรค เครื่องกรองอากาศ หน้ากากแรงดันบวกและอุปกรณ์อื่นๆ รวมจำนวนทั้งหมด 211 รายการ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดน่านทั้ง 16 โรงพยาบาล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 572,110 บาท โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต และ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย เป็นผู้แทนมอบ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดรอบใหม่ และเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเพื่อสุขอนามัย ความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์และประชาชน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้แทนโรงพยาบาลในจังหวัดน่านทุกแห่งต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ ยังประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ โดยคุณสรเดช จิตสัตยากุล จากกลุ่มช่วยกัน และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องแอปพลิเคชั่น ‘หมอชนะ’ ที่จะทำให้ผู้ใช้ ได้ทราบความเสี่ยงของตนเองจากกิจกรรม บุคคลที่ตนเองได้ใกล้ชิด ในช่วงเวลา 14 วัน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และช่วยลดโอกาสการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน