“มนัญญา”ชูสหกรณ์โคนมภูพานสู่ฟาร์มGAP

562

“มนัญญา”รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด สามารถผลิตนมได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ เตรียมผลักดันสู่ฟาร์ม GAP พร้อมแนะการดำเนินงานช่วยลดผลระทบโควิด 19

2 มิ.ย.63 /ศูนย์รวมนม สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร โครงการตามพระราชดำริ บ้านหนองยาง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร

พร้อมตรวจเยี่ยม สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร โครงการตามพระราชดำริ ซึ่งมีการรับน้ำนมดิบ และนำมาแปรูปนมทุกวันสามารถขายได้ตลอดทั้งปี โดยในช่วงเปิดภาคเรียนรับนมดิบของสมาชิกนำมาแปรูปเป็นนมพาสเจอไรซ์ ส่วนในช่วงปิดภาคเรียนจะส่งน้ำนมดิบจำหน่ายให้แก่เอกชน เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเป็นนมกล่อง U.H.T.

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญคือเรื่องมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ ในเรื่องของการผลิตน้ำนมโคเพื่อผลิตนมโรงเรียน ของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด นั้นทำได้ดีอยู่แล้ว รวมทั้งการจัดตั้งฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐาน GAP มีการยกระดับจัดการฟาร์มที่ดีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย

ส่วนการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร ในการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ขอให้บริหารจัดการของสหกรณ์ภายในให้เข้มแข็ง ดูแลการจัดการ การบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสูงสุด พอมีปัญหาโควิด 19 เกิดขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หากระเบียบอะไร ถ้ามันตึงไปหรือมันหย่อนไปมันก็เกิดปัญหากับสมาชิกทำให้สมาชิกเดือดร้อน แต่ตอนนี้สมาชิกเริ่มเข้าใจกันแล้วว่า เป็นความหวังดีของทางสหกรณ์ แต่เนื่องจากว่าสมาชิกยังไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ซึ่งก็จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดกว่านี้

ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็ได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดต้นทุนและการใช้ระบบตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และล้นตลาดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน