“สุพจน์”เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น”คอมไบน์แก๊สออยล์”ครั้งที่ 2 จิกสิ่งแวดล้อม

137

“สุพจน์”นายอำเภอเมืองระยอง เปิดประชุมรับฟังความเห็น โครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ ครั้งที่ 2 ของ บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2 ก.ค. 63/นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานแปรสภาพ คอมไบน์แก๊สออยล์ ครั้งที่ 2 มี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และ ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ที่ สโมสรไออาร์พีซี ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการและชุมชน ขอให้ทุกท่านได้ร่วมสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองอื่นๆที่ผู้ประกอบการอาจมิได้มาสัมผัสโดยตรง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปศึกษาและพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ หรือสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนอย่างรอบด้าน

ด้านนายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กล่าวว่า เนื่องจากทางบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลให้สอดคล้องตามมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเป็นพิเศษ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับ 3 โรงงาน ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี การประชุมครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ของโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

พร้อมทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ พิจารณาเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง /รายงาน