พิจิตรประกาศเลื่อนจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวไม่มีกำหนด

752

2 ก.ค.632/ ตามที่ จ.พิจิตร ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัด ณ บริเวณแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ในวันเสาร์ – อาทิตย์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 5 – 6 ก.ย. 63 ที่จะถึงนี้

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.พิจิตร ที่มี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.พิจิตร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.พิจิตร ได้นำเรื่องแนวทางการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ เข้าที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์โควิด-19

มติในที่ประชุมมีทั้งที่ต้องการให้จัดงานต่อไป เนื่องจากเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดที่ชาวพิจิตรทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ขณะที่บางส่วนต้องการให้งดจัดงานในปีนี้ เนื่องจากการกำหนดระบบคัดกรอง ป้องกันโรคเป็นไปได้ยาก เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 โดยมติจากที่ประชุมเสนอให้มีการเลื่อนการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ ไปอย่างไม่กำหนด ทำให้การจัดแข่งขันงานประเพณีแข่งขันเรือยาวฯ ของ จ.พิจิตร ที่เคยจัดต่อเนื่องกันมา 112 ปี ต้องงดจัดการแข่งขันทุกสนามแข่งเรือใน จ.พิจิตรในปีนี้ไปโดยปริยาย

ด้านนายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ประธานหอการค้า จ.พิจิตร เปิดเผยว่าจากการที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อมีมติให้เลื่อนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวฯ ในปีนี้ ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบกับเศรษฐกิจของ จ.พิจิตร เป็นอย่างมากเพราะงานประเพณีแข่งขันเรือยาวของ จ.พิจิตร เป็นงานใหญ่ของจังหวัด เพียงงานเดียวที่มีรายการจากการท่องเที่ยว ที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท ร้านอาหาร โรงแรม จะเต็มหมด แต่เมื่อไม่มีการจัดงานแข่งเรือฯ ทำให้มีผลกระทบในหลายภาคส่วน แต่เรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพในเรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ก็ต้องยอมรับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป

วิฑูร ไตรยุทธรงค์ จ.พิจิตร/รายงาน