กอ.รมน.เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ.น่าน

135

รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง และพบปะชุดมวลชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) เพื่อสอบถามแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ทหาร) มอบหมายให้ พ.อ. รพีพงศ์ กระจ่างพันธุ์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุงฯ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.ต. วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามผลการดำเนินโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง และพบปะชุดมวลชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) เพื่อสอบถามแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ รวมถึงรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจากชุดมวลชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)

ในโอกาสนี้คณะ ศปป.1 กอ.รมน.ได้แนะนำแนวทางการดำเนินแผนงานโครงการของ ศปป.1ให้กับ จนท.ที่รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดน่าน

ต่อมาเวลา 10.00 น. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลขที่ 13 ม.4 บ้านนาท่อเด่น ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อพบปะ นายสัมพันธ์ ณ น่าน ปราชญ์เพื่อความมั่นคง(เจ้าของศูนย์ฯ) พร้อมด้วยนางอัมพร คำลือ ผู้แทน กศน.อำเภอเมืองน่าน(ทีมงาน 3 ประสาน) เพื่อร่วมหารือแนวทางการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์

ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกันส่งเสริมการผลิตปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ลดการใช้สารเคมีรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของดินและใช้ปุ๋ยให้ถูกกับคุณภาพของดินในพื้นที่

สำหรับผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทีมงาน 3 ประสาน พร้อมที่จะร่วมบูรณาการและขับเคลื่อนตามแผนงานในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน