องคมนตรีติดตามบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง

224

องคมนตรี สนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างฯ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชร์พรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารฯ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามปัญหาเรื่องน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” การดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของประชาชน

ที่ผ่านมาทุกภาคส่วนช่วยกันเตรียมการแก้ไข ทั้งด้านงบประมาณ การทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะหลายพื้นที่ที่มีการแก้ไขไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ ต้องช่วยให้ชาวบ้านที่สูญเสียได้ประโยชน์ สร้างความเข้าใจประชาชนอนุญาตให้ทางราชการดำเนินการต่อไปได้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

จากนั้น องคมนตรีและคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานบริเวณ ประตูระบายน้ำปลายคลอง D9 บริเวณ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำลงสู่ทะเล และเดินทางต่อไปที่จุดตัดคลอง D9 ระหว่างเส้นทางรถไฟ พื้นที่ตำบลหนองจอก และบริเวณแนวคลอง D9 ชุมชนบ้านกระจิว ตำบลท่ายาง ซึ่งทุกโครงการจะสามารถแก้ไขป้องกันปัญหาน้ำท่วมช่วยให้ประชาชนพ้นความเดือดร้อน

พลอากาศเอกชลิต กล่าวว่า ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการวางแผนขับเคลื่อน จากการขยายคลองบางแห่ง ที่เมื่อถึงช่วงน้ำหลากปริมาณน้ำจะมาก อาจรับน้ำไม่ไหว น้ำไหลบ่าผ่านถนน ท่วมราง ทางรถไฟอาจจะขาด จึงต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อการคมนาคมทางรถไฟด้วย

สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี /รายงาน