ไม่เห็นด้วยประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP

136

สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดย นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ฯ และคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ได้ ยื่นหนังสือขอเสนอท่าทีไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP และเพื่อขอคัดค้านการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) มีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี ออกมาให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆนี้