สืบสานพระพุทธศาสนาสู้ภัยโควิด-19

286

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี รวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด-19 นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธิ์ทัยมณี

1 ก.ค.63 นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก (รวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด – 19) โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธิ์ทัยมณี โดย พระครูกิตติวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดโพธิ์ทัยมณี จะได้นำไปมอบให้กับนักเรียนของศูนย์ต่อไป ณ วัดโพธิ์ทัยมณี ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน