ด่วน!นครกว่างโจวเปิดช่องร่วมธุรกิจกับไทยผ่าน Online Matching

247

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว แจ้งว่าขอเชิญผู้ประกอบการส่งออกสินค้ากลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้ และ Snack Food เข้าร่วม Online Matching Meeting ในงาน 2020 Guangzhou World Agricultural Expo

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัคร และ ดูรายชื่อผู้นำเข้าได้ที่. https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-news-preview-421491791834 โดยขอให้แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมงานมายังฝ่ายเกษตรฯ กว่างโจวเพื่อประสานการเตรียมงานต่อไปส่งมายัง moacguangzhou@hotmail.com ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน