กทม.ดาวกระจายลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโรงเรียนในสังกัดรับวันเปิดเทอม

584

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 461 คน และโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 108 คน ในพื้นที่เขตบางพลัด โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัด คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) และโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน พื้นที่โรงอาหาร ห้องเรียน และพื้นที่ส่วนรวมของโรงเรียน

โอกาสนี้ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้ให้โอวาทแก่นักเรียน และเน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษากำชับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลความสะอาด ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมกล่าวชื่นชมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ตลอดจนคณะผู้บริหารและอาจารย์สถานศึกษา

ด้านนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีบำรุง และโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ในพื้นที่เขตทุ่งครุ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทุ่งครุ คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีบำรุง และโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

สำหรับโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 633 คน จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ โรงเรียนสามัคคีบำรุง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 630 คน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 มาเรียนตามปกติ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 สลับวันเรียน และโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 104 คน จัดการเรียนการสอนแบบปกติ

ขณะเดียวกันด้านนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวชื่นชมการจัดระเบียบตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทุกโรงเรียนว่าทำได้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์ครบทุกขั้นตอน พร้อมแนะนำเกี่ยวกับการจราจรและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เช่น ท่อระบายน้ำ พื้นไม้ ที่จอดรถ โดยเน้นย้ำให้ฝ่ายโยธาแก้ไขจัดการให้เรียบร้อย และให้ฝ่ายเทศกิจดูแลเรื่องการจราจรด้านหน้าโรงเรียนและการจอดรถ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ปกครองและนักเรียน และเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วย

ด้านนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ในพื้นที่เขตบางเขน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

สำหรับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวน 2,880 คน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีทั้งการมาเรียนตามปกติ และการสลับวันเรียน โดยนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนตามปกติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สลับวันมาเรียน และเหลื่อมเวลาเรียน กำหนดห้องเรียนละ 20-25 คน และเน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนในวันที่นักเรียนไม่ต้องเข้ามาเรียนในโรงเรียน กำหนดให้มีการเรียนรู้แบบ 4 On ได้แก่ On Line On Air On Hand และ On Site ที่เคยได้มีการทดลองเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียน และป้องกันปัญหาเวลาในการเรียนไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธีฯ) ได้ให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจทำให้หายใจไม่สะดวก จึงกำชับให้โรงเรียนสังเกตอาการเด็ก และอาจอนุญาตให้เด็กสลับใส่ Face Shield บ้าง แต่ต้องมีการป้องกันอยู่เสมอ มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ พร้อมทั้งชื่นชมการมีส่วนร่วมของคุณครูและผู้ปกครอง ที่ใส่ใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีความห่วงใยเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง ซึ่งเด็กนักเรียนอาจได้รับผลกระทบ เพราะโรงเรียนติดถนนใหญ่และแนวรถไฟฟ้า พร้อมเน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดด้วย

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) ในพื้นที่เขตบางกะปิ และโรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) ในพื้นที่เขตสะพานสูง เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

สำหรับโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 531 คน จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ และ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 750 คน จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ในการนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดการด้านจราจร และด้านอาหารของนักเรียน เพื่อให้เกิดความพร้อมและความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ หากโรงเรียนขาดเหลืออะไรให้แจ้งกับสำนักการศึกษาหรือสำนักงานเขต ในส่วนของการใส่หน้ากากอนามัยของเด็กเล็ก ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น เวลานอนมีการเว้นระยะห่างอยู่แล้ว อาจจะให้เด็กถอดหน้ากากอนามัย เพื่อให้หายใจสะดวกมากขึ้น และด้านการเรียนการสอน ให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยนำวีดีโอที่สำนักการศึกษาบันทึกการสอนของครูอาจารย์ที่เก่ง ๆ นำมาสอนนักเรียนต่อไป

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิชากร ในพื้นที่เขตดินแดง เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวิชากร ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

สำหรับโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจำนวน 3,078 คน จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันเรียนในทุกระดับชั้นเรียน โรงเรียนวิชูทิศ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,682 คน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนตามปกติ นักเรียนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สายชั้นละ 1 ห้องเรียน) มาเรียนตามปกติ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สลับวันเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม A มาเรียนวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ และกลุ่ม B มาเรียนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ซึ่งแต่ละกลุ่มจะสลับวันเรียนในแต่ละสัปดาห์ และโรงเรียนวิชากร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 1,120 คน จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน โดยจัดนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 มาเรียนวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ และกลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1-3 มาเรียนอังคาร และวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมพบว่า ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด มีการจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ติดตั้งแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และได้มีการขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีการอาการต้องสงสัยให้แจ้งมายังโรงเรียน เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาการต่อไป

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม และโรงเรียนวัดไทร ในพื้นที่เขตบางคอแหลม เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลม คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม และโรงเรียนวัดไทร ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

สำหรับโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 787 คน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 มาเรียนตามปกติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 สลับวันเรียน และโรงเรียนวัดไทร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 606 คน จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนตามปกติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สลับวันเรียน เป็นวันคู่และวันคี่ ในการนี้ ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาเข้มงวดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และไม่ประมาท พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนสำหรับการเรียนในวิถีใหม่ New Normal ด้วย

ภัคข์ประภัส สุกใส รายงาน