กทม.กำชับเทศกิจเคลียร์จุดผ่อนผันยังไม่ยกเลิก171จุด

485

สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กำชับเทศกิจ เร่งเคลียร์จุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิก 171 จุด ก่อนเริ่มขั้นตอนประกาศฉบับใหม่ พร้อมอำนวยความสะดวกหน้าสถานศึกษาต่อเนื่อง ย้ำการ์ดอย่าตกป้องกันโควิด-19

1 ก.ค.63/นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2563 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ

ตามที่สำนักเทศกิจ ได้ดำเนินนโยบายจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกเลิกจุดผ่อนผันให้ครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต จำนวน 683 จุด ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 512 จุด ยังเหลือจุดผ่อนผันที่อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกอีก จำนวน 171 จุด ในพื้นที่ 18 สำนักงานเขต สำหรับการแก้ไขปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีสถานที่ตั้งวินอยู่บนทางเท้าสาธารณะ จากการสำรวจวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่จอดบนทางเท้ามีจำนวน 1,169 วิน ปัจจุบันสำนักงานเขตได้ผลักดันให้วินรถจักรยานยนต์รับจ้างลงไปจอดในบริเวณที่ไม่ใช่ทางเท้าแล้ว จำนวน 363 วิน

ส่วนการดำเนินการโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61-28 มิ.ย.63 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 33,403 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน 3,830 ราย ดำเนินคดี 27,770 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1,803 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 33,627,300 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-28 มิ.ย.63 สำนักงานเขตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 684 ราย แยกเป็น ประชาชนทั่วไป 628 ราย วินจักรยานยนต์ 22 ราย แกร๊ป 34 ราย ปรับเป็นเงิน 1,271,800 บาท

ส่วนด้านการดำเนินการกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61-28 มิ.ย.63 สำนักงานเขต จัดเก็บได้ 163,030 ป้าย แจ้งความดำเนินคดี 50 ราย จับ-ปรับ 3,886 คดี ปรับเป็นเงิน 12,166,700 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-28 มิ.ย.63 สำนักงานเขตจัดเก็บได้ 3,996 ป้าย จับปรับ 70 คดี ปรับเป็นเงิน 197,300 บาท

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกหลังจากที่เลื่อนมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และเมื่อช่วงเช้าได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการอำนวยการจราจรและสถานการณ์การจราจร จึงกำชับให้ทุกสำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการไปมาก แต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ ยังต้องระมัดระวัง การ์ดต้องไม่ตก ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการออกปฏิบัติงานยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเหมือนเดิม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานต่างๆ ให้คำแนะนำ เนื่องจากงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นงานที่ต้องสัมผัส พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองด้วย

ขณะเดียวกัน นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าด้านอื่นๆ อาทิ จอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆ ยังคงต้องเข้มงวดกวดขันเช่นที่ผ่านมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก จำนวน 171 จุด จากการตรวจสอบพบว่ามีจำนวน 128 จุด ที่มีศักยภาพ สามารถเป็นพื้นที่ทำการค้า และเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มอบหมายสำนักงานเขตดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณา เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าตามประกาศฉบับใหม่ต่อไป

ส่วนจุดผ่อนผันอีกจำนวน 43 จุด พบว่าส่วนใหญ่เป็นจุดที่ปัจจุบันไม่มีผู้ค้าแล้ว หรือมีผู้ค้าจำนวนไม่ถึง 10 ราย และขัดต่อประกาศฉบับใหม่ จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตเสนอเรื่องขอยกเลิกมายังสำนักเทศกิจ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศยกเลิกต่อไป โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.63

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าแล้ว จะอนุโลมให้ผู้ค้าเดิมได้ขายต่อไปอีก 6 เดือน และหลังจากนั้นค่อยเริ่มขั้นตอนตามประกาศฉบับใหม่ต่อไป นอกจากนี้ได้มอบหมายทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่ภายในเขต หากมีพื้นที่ใดที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพ สามารถจัดเป็นพื้นที่ทำการค้าได้ และเป็นไปตามประกาศฉบับใหม่ ให้เสนอมายังสำนักเทศกิจเพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณาเป็นจุดทำการค้าต่อไป ส่วนการกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าสาธารณะ ได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจัง และให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนจุดกวดขันให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการกวดขันให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพบว่ายังมีการฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้านการแก้ไขปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ตั้งอยู่บนทางเท้า ได้มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม หากจุดใดสามารถดำเนินการย้ายวินฯ ออกจากทางเท้าได้ ให้ดำเนินการทันที รวมทั้งการจัดเก็บป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้กวดขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของป้ายโฆษณาสินค้า คอนโด บ้านจัดสรร หรือป้ายหาเสียง พร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจเพิ่มเติม เพื่อสำรวจการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยเฉพาะในตรอกซอกซอย รวมถึงโครงการเทศกิจ School Care ซึ่งเป็นโครงการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนทั้งของกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆ รวมทั้งสถานที่สำคัญๆ โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ โดยให้ทุกสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน