อุตรดิตถ์-โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สังกัดเทศบาลเมือง เปิดเทอมวันแรกคึกคัก จัดเครื่องวัดอุณหภูมิ 20 เครื่อง และขยายห้องเรียนเป็น 99 ห้อง ปฏิบัติแบบ New Normal

673

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 1 ก.ค.63 นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ นำสื่อมวลชนดูความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียนวันแรก 1 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ในสังกัดของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนกว่า 3,000 คน ซึ่งบริเวณทางเข้าโรงเรียนได้จัดจุดยืนเพื่อวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเข้าประจำกลุ่มต่างๆ เพื่อรอการเข้าห้องเรียนพร้อมกัน จะยังไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องเรียนก่อนโดยเด็ดขาด ซึ่งจะมีมาตรการก่อนเข้าห้องเรียนอีกชั้นหนึ่ง โดยต้องปฏิบัติแบบ New Normal อย่างเคร่งครัด

ด้านนางประทุมทิพย์ ไพเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนฯ ได้วางมาตรการ ร่วมกับ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ทำให้เด็กปลอดภัยมากที่สุด มีเครื่องวัดอุณหภูมิ 20 เครื่อง ทางเข้าโรงเรียนจาก 4 ประตู เหลือ 2 ประตู และบริการจุดล้างมือในบริเวณโรงเรียนอย่างเพียงพอ ขยายห้องเรียนจาก 79 ห้องเรียน เป็น 99 ห้องเรียนๆ ละ 25 คน โดยให้คุณครูเป็นผู้ทำความสะอาด เช้า กลางวัน และเย็น พร้อมบันทึกเหตุการณ์และกิจกรรมของนักเรียนว่ามีอะไรผิดแปลกจากเดิมหรือไม่

ทั้งนี้ การเรียนการสอนในวันแรกยังไม่มีวิชาสาระความรู้ แต่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน covid-19 และมาตรการต่างๆของโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนมากขึ้น ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าเมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้วจะมีความปลอดภัยสูงในการป้องกันร่วมกัน ทั้งนี้ หลังเลิกเรียนจะให้ครูมาประชุมประเมินผลของแต่ละวันเพื่อหาข้อสรุปและหาข้อแก้ไขต่อไป

นายประสิทธิ์ ผึ้งสุข รายงาน