ร่วมให้กำลังใจตำรวจเมืองคอนกระทบโควิด มอบทั้งทุนการศึกษาบุตรและมอบถุงยังชีพ

219

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30มิ.ย.2563 ที่ห้องประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช บก.ภ.นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน345ทุน โดยมี ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานสหกรณ์ฯ ต้อนรับและกล่าวรายงาน ว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ตำรวจภูธรจ.นครศรีธรรมราช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯในวันนี้

วันเดียวกันช่วงบ่าย(30มิ.ย.) ที่บริเวณหน้า สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบถุงยังชีพแก่กำลังพลข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 369นาย โดยมี พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ต้อนรับและกล่าวรายงานว่าด้วยความห่วงใยของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้ขอบคุณและชื่นชมจนท.ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ในการร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จนทำให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทาง พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.นครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตามนโยบายของ สนง.ตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจสภ.เมืองนครศรีธรรมราชในวันนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ตำรวจทุกนาย