อบจ.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยชาวนา

205

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 30 มิ.ย. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก อบจ.พิษณุโลก นายศิริโภชน์ ธเนศราภา ส.อบจ.พิษณุโลก เขต อ.พรหมพิราม และนายอิสรา แก้วดิษฐ์ นายก อบต.หนองแขม ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านดงสมอ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม หลังจาก อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่พื้นที่นาข้าวของเกษตรกร รวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ พบว่าเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมา อบจ.พิษณุโลก ได้ให้การสนับสุนนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งไปแล้วจำนวน 7 เครื่อง ประกอบด้วย พื้นที่ ต.นาบัว อ.นครไทย 1 เครื่อง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ 2 เครื่อง ค่ายสมเด็จเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก 1 เครื่อง ต.บ้านแยง อ.นครไทย 2 เครื่อง และที่ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม 1 เครื่อง และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

ยุทธ์ ไกรโชค รายงาน