“ปลัดฯ ศิลปสวย”ชวนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์

537

29 มิ.ย.63/นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทหมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร แต่งกายด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ตลอดจนเพื่อให้เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 รับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด แต่งกายด้วยการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยได้เริ่มรณรงค์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์มาตั้งแต่ปี 54 และเมื่อปี 58 ได้รณรงค์อย่างจริงจังโดยจัดกิจกรรมประกวดการแต่งกายการสวมใส่ผ้าไทย และประกวดกองเชียร์ผู้เข้าประกวดการแต่งกายการสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานและองค์กรอื่น

ปัจจุบันข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ยังคงร่วมอนุรักษณ์และรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์เป็นจำนวนมาก และจะร่วมอนุรักษณ์และรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติภารกิจนับจากนี้ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน