นำร่องพื้นที่ทำการค้า 3 จุด เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชีวิตและชุมชน

218

สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

29 มิ.ย.63/นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภา ได้รายงานผลการศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่-แผงลอย ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานราก ชีวิต และชุมชน โดยในวันนี้กรุงเทพมหานครได้ประชุมหารือเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว ว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถดำเนินการในสิ่งใดได้บ้าง ซึ่งการดำเนินงานจะแบ่งเป็น ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ในระยะเร่งด่วน

คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบให้พื้นที่ที่มีความเหมาะสม เป็นพื้นที่ทำการค้านำร่อง จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย

1.บริเวณทางเท้าถนนพระราม 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน

2.บริเวณทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท

3.บริเวณที่ว่างซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ

ขณะนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้พิจารณาเห็นชอบตามกฎหมายแล้ว โดยจะประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าในเร็วๆนี้ ส่วนสำนักงานเขตจะดูแลเรื่องผู้ค้าที่จะทำการค้าขาย ซึ่งอาจจะยื่นความประสงค์เข้ามาหรือทำการจับสลาก เรื่องเร่งด่วนต่อมาคือจุดผ่อนผันเดิมที่มีผู้ค้า 171 จุด โดยสำนักงานเขตได้ทำการสำรวจว่าจุดไหนมีศักยภาพควรจะทำต่อ หรือจุดไหนควรจะยกเลิก จากการสำรวจพบว่ามี 128 จุดที่มีศักยภาพควรทำต่อ ที่เหลืออีก 43 จุดน่าจะยกเลิก เนื่องจากผู้ค้ามีจำนวนน้อย

อีกทั้งลักษณะทางกายภาพไม่เอื้ออำนวยขัดกับประกาศฉบับใหม่ที่กรุงเทพมหานครออกเมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 นอกจากนี้กลุ่มผู้ค้าได้เรียกร้องขอให้กำหนดพื้นที่ทำการค้า 26 จุด ผ่านหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งสำนักเทศกิจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบส่วนใหญ่จะขัดกับประกาศ โดยมีพื้นที่เพียง 3 แห่ง ที่มีความเหมาะสม ได้แก่ ตลาดบางคอแหลม เขตบางคอแหลม ซอยสุขุมวิท 18 เขตคลองเตย และถนนกำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร ซึ่งจะประสานการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ส่วนระยะกลาง จะหาสถานที่เหมาะสม เพื่อทำการค้า โดยการสร้างตลาดสร้างพื้นที่ทำการค้าใหม่ ที่เรียกว่า Hawker center หรือจุดค้าขายใหญ่ๆ บริเวณออฟฟิศย่านสีลม สาทร สุขุมวิท แต่คงเป็นไปได้ยากเพราะที่ดินมีราคาแพง

อย่างไรก็ตามวันนี้ได้เชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในกรุงเทพมหานคร จะร่วมกันจัดหาที่ดินที่ว่าง เพื่อทำเป็นจุดค้าขาย โดยกรุงเทพมหานครจะเป็นคนกลางในการทำ MOU เพื่อทำเป็นจุดผ่อนผันและนำผู้ค้าเข้ามาทำการค้าขายตามข้อตกลงร่วมกัน

อีกจุดหนึ่งที่ยื่นหนังสือไปคือการท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย ซึ่งมีพื้นที่อยู่หลายไร่สามารถรองรับผู้ค้าได้เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา ซึ่งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาชุดนี้จะช่วยประสานการทำงานให้เร็วขึ้น สำหรับระยะยาว จะพิจารณาเพื่อหาจุดทำการค้าให้ดีขึ้น เป็นโซนหรือจุดที่ทำการค้าพิเศษ ซึ่งในประกาศฉบับนี้ จะมีคุณสมบัติผู้ค้าอยู่ 2 ประเภท คือผู้ค้าที่ฐานะยากจน และต้องมีบัตรสวัสดิการของรัฐ โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะมีรายได้น้อย ในส่วนจุดที่ทำการค้าพิเศษ เช่น ถนนข้าวสาร ย่านเยาวราช จะยกเว้นคุณสมบัติดังกล่าว โดยจะพิจารณาจากศักยภาพของผู้ค้าว่าจะสามารถพัฒนาให้จุดทำการค้าเจริญเติบโตขึ้นอีกได้ไหม

นอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ อย่างเช่น ถนนข้าวสาร ท่าน้ำพรานนก ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม เพื่อให้ประชาชนเข้ามาจับจ่ายสินค้ามากขึ้น

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน