นพม.ประชุมรับน้องรุ่นที่ 8

264

29 มิ.ย.63/ พลเอกจุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง(มูลนิธิคลังสมอง วปอ.)เพื่อสังคม เป็นประธานการประชุมตัวแทน นพม. รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 7 พร้อมได้มอบหมายให้ นพม.7 รับหน้าที่เป็นผู้จัดงานกิจกรรมรับน้อง นพม.รุ่นที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค.63 เวลา 16.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กรุงเทพฯ

#วปอ. #มูลนิธิคลังสมองวปอ.เพื่อสังคม #วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร #ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง(มูลนิธิคลังสมอง วปอ.)เพื่อสังคม #ทหาร ตำรวจ #นพม.รุ่นที่ 4