ลอกท่อถนนข้าวสารผ่านฉลุย

171

กทม. ลอกท่อถนนข้าวสาร พบเศษวัสดุในรางและท่อระบายน้ำหลังปรับปรุง คาดแล้วเสร็จภายใน 2 วัน

29 มิ.ย.63/นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลอกท่อระบายน้ำภายในถนนข้าวสาร โดยมี ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำในถนนข้าวสาร เนื่องจากพบปัญหาเศษวัสดุบางส่วนจากการปรับปรุงถนนข้าวสาร ตกหล่นลงไปในรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ อาจส่งผลให้ระบบระบายน้ำภายในถนนข้าวสารเกิดปัญหา

สำหรับรางระบายน้ำในถนนข้าวสารเป็นส่วนหนึ่งของโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร จึงประสานผู้รับเหมาดำเนินการจัดเก็บเศษวัสดุและล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำตลอดเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งผู้รับเหมาจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน พร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานเขตพระนครหมั่นสำรวจรางระบายน้ำอย่างต่อเนื่องหากพบจุดใดมีน้ำขัง ให้เร่งดำเนินการเพื่อความสะอาด

ขณะเดียวกัน วันนี้สำนักงานเขตพระนครได้ประสานสำนักการระบายน้ำดำเนินการลอกท่อ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในถนนข้าวสาร โดยนำรถดูดเลน จำนวน 2 คัน รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน รถหน่วยเบสท์ จำนวน 2 คัน และเจ้าหน้าที่รวมจำนวน 90 คน ร่วมดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในถนนข้าวสาร ทั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 800 เมตร ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ถึงแยกถนนตะนาว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 วันเช่นกัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน