“สวนสุนันทา”ปัง! อีกแล้ว Webometric ประกาศจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ใน World University Ranking

418

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยังคงติดอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นรอบที่ 12 อย่างต่อเนื่อง

เลื่อนอันดับมาเป็นที่ 18 ของประเทศไทย

อันดับที่ 2453 ของโลก