“ครัวปันอิ่ม”ช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบโควิด-19

189

25 มิ.ย.63/นายภุชงค์ ธงสอาด สรรพสามิตพื้นที่สาขาบางสะพาน เป็นตัวแทนรับมอบขนมปังไส้แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ พร้อมเครื่องดื่มน้ำอัญชัน จากผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 เพื่อนำเข้าร่วม”ครัวปันอิ่ม” ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย covid 19 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์