ส่งมอบความห่วงใยผ่านถุงยังชีพกทม. ประชาชนพื้นที่เขตบางคอแหลม 1,580 ครัวเรือน

173

25 มิ.ย.63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ณ ชุมชนวัดไผ่เงิน จำนวน 1,493 ครัวเรือน และบ้านเช่าหลังวัดไผ่เงิน (เชียงกง) จำนวน 87 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 1,580 ครัวเรือน โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลม เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 4 ทีม B Young Move ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานครเป็นสื่อกลางในการส่งมอบความห่วงใยและพลังน้ำใจผ่านถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน ที่กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนมากกว่า 100 หน่วยงาน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 50 เขต โดยเฉพาะชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น แต่ประชาชนทุกคนก็ไม่ควรประมาท ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างส่วนบุคคล หมั่นล้างมือบ่อย ๆ กินร้อน ช้อนส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หากประชาชนทุกคนร่วมมือกันอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้ในเร็ววัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน