เข้าพรรษาซีพีออลล์เชิญชวนร่วมถวายค่าไฟฟ้า99วัดในถิ่นธุรกันดาร

197

ซีพี ออลล์ ชวนคนไทยทำบุญเข้าพรรษาถวายค่าไฟฟ้า 99 วัดในถิ่นธุรกันดาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ

​ใกล้ถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วพุทธปัญญาชมรม ภายใต้บริหารงานของ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ขอเชิญชวนคนไทยร่วมทำบุญแบบ New Normal ถวายปัจจัยเป็นค่าไฟฟ้าให้กับ 99 วัดในถิ่นธุรกันดาร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

​นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานคณะกรรมการพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า แม้สถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะเริ่มบรรเทาลงบ้างแล้ว แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทำให้อาจไม่สะดวกต่อการออกไปทำบุญที่วัดตามปกติ ทางพุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมทางศาสนามาอย่างต่อเนื่องจึงขอเป็นสะพานบุญ เปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศร่วมทำบุญถวายค่าไฟฟ้าให้กับวัดต่างๆในช่วงเข้าพรรษา จากเดิมที่เราเคยถวายเป็นเทียนพรรษา โดยไม่ต้องเดินทางไกล ปลอดภัยและได้บุญ

​อย่างไรก็ตาม พุทธปัญญาชมรม ภายใต้การบริหารงานของ ซีพี ออลล์ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้ประชาชนทำบุญได้สะดวกขึ้นและได้ช่วยเหลือวัดต่างๆที่อาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเวลานี้ไปพร้อมๆกัน

​“พุทธปัญญาชมรม ได้จัดกิจกรรมทำบุญช่วงเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงได้จัดเป็นโครงการถวายค่าไฟฟ้าแก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างน้อย 99 แห่ง ซึ่งประชาชนสามารถร่วมบริจาคปัจจัยได้ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยจะนำเงินขึ้นถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการ มส. และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นำไปช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของวัดต่างๆ ต่อไป”

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญ “ค่าไฟฟ้า 99 วัด ในถิ่นทุรกันดาร 4 ภาค” โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน