“คนไทยไม่ทิ้งกัน”มอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน ให้เครือข่ายเพื่อผู้พิการ จ.ลำปาง

148

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ภาคประชาสังคม ส่งต่อกำลังใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 มอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน ให้เครือข่ายเพื่อผู้พิการ จ.ลำปาง

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กรร่วม “สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อกำลังใจมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้พิการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และ ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จ.ลำปาง ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ภายในงานมี นายสุภัสนิมิตร เลิศพัฒนอนันต์ ประธานศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จ.ลำปาง พร้อมด้วย นางอมรินทร์ วงค์แก้ว ผู้จัดการฝ่าย บมจ.ซีพี ออลล์ ตัวแทนชมรมชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมงาน

สุภัสนิมิตร เลิศพัฒนอนันต์ ประธานศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จ.ลำปาง

ด้าน นายสุภัสนิมิตร เลิศพัฒนอนันต์ ประธานศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในนามศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดลำปาง ขอขอบคุณ ซีพี ออลล์ มากครับที่เป็นห่วงเป็นใยคนพิการ หรือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ซึ่งทางศูนย์เองก็จะมีผู้พิการที่ติดเตียงอยู่ในเครือข่ายฯมากมาย

สำหรับของที่ได้มอบทั้งแอลกอฮอล์และก็แผ่นรองสำหรับผู้พิการนี้ ทางศูนย์เองจะนำไปกระจายเพื่อส่งมอบความห่วงใยเหล่านี้ไปสู่คนพิการในพื้นที่ต่อไป ในนามทางศูนย์ฯ และผู้พิการในจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณ ซีพี ออลล์ ที่เป็นห่วงเป็นใยคนพิการอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, มอเตอไซด์รับจ้าง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง,

กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ,

สมาคมคนพิการ จ.นครปฐม และจะทยอยมอบให้กับเครือข่ายผู้พิการทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน