ตรวจโควิด-19 เชิงรุกเกินเป้า 107% ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

218

23 มิ.ย. 63/ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 61/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้หารือถึงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15,210 ชุด และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานถึงวันที่ 20 มิ.ย. 63 ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วทั้งสิ้น 16,235 ราย การสุ่มตรวจคิดเป็นร้อยละ 106.74 จากยอดชุดตรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจไม่พบเชื้อ 11,246 ราย อยู่ระหว่างรอผล 4,989 ราย

กำชับหน่วยงานตรวจแนะนำสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม อย่างจริงจังต่อเนื่อง

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ตรวจแนะนำสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม ที่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หากพบสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้รณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนระมัดระวังดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนด ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในหลายประเทศที่แม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศแล้วแต่ยังเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ได้ ดังนั้นจึงขอให้สถานประกอบการและประชาชน อย่าละเลยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน