กรมอุทยานฯเตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว1 ก.ค.นี้

484

วราวุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ประชุมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเปิดอุทยานแห่งชาติ เพิ่มช่องทางจองผ่านแอปพลิเคชั่นในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แนะนักท่องเที่ยวเว้นระยะห่างทางสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุม เรื่อง การรับมอบนโยบายและเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงของทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้บริหารของแอปพลิเคชั่น QueQ (คิวคิว) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1- 16 และสาขาทุกสาขา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

รวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กทม.

การประชุมครั้งนี้ เป็นการมอบนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เพื่อให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำไปปฎิบัติ ซึ่งเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ตลอดจนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บางแห่ง ที่มีความพร้อมจะเปิดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติได้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศปิดอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด – 19

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “สำหรับการเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการอุทยานแห่งชาติฯ ในวันที่ 1 ก.ค. 63 จำนวน 127 แห่ง (ข้อมูล 22 มิ.ย.63) จะเปิดให้บริการตามช่วงเวลาปกติ และจะมีการจำกัดการรองรับของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันไปในแต่ละอุทยานแห่งชาติ ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการกับประชาชนได้นั้น อุทยานแห่งชาติทั้ง 127 แห่ง จะต้องทำการทดสอบรูปแบบและวิธีการการท่องเที่ยว ทำการซักซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ ก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติด้วย ซึ่งการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ จะช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยวและสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในอุทยานแห่งชาติ เช่น การจองเพื่อเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ชื่อ QueQ (คิวคิว) ที่สามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ ios และ android รวมถึงการ Check in ผ่านระบบ ไทยชนะ ทั้งก่อนเข้าและออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ

ขณะที่การทดสอบรูปแบบและระบบต่างๆให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนั้น ทางอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ จะจัดให้มีการซักซ้อมเต็มรูปแบบ เพื่อทดสอบการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม (ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่) เริ่มตั้งแต่การรับนักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ การแสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อชำระค่าบริการอุทยานแห่งชาติ การสแกน QR code ผ่านระบบ ไทยชนะ การผ่านจุดคัดกรอง การเข้าไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่มีการจำกัดนักท่องเที่ยว ตามจำนวนที่กำหนดไว้ของแต่ละแห่ง และการ Check out ผ่านระบบ ไทยชนะ”

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่ไม่ได้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ ก็ยังสามารถมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติได้ตามปกติ แต่จะให้สิทธิ์กับผู้ที่ทำการจองผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ ก่อน และเมื่อผู้จองผ่านแอปฯไม่มาตามเวลาจอง เจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองผ่านแอปฯเข้าไปท่องเที่ยวได้ ในรูปแบบร้อยละ 70 และ 30 คือ จะรับนักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชั่น 70 % ส่วนอีก 30 % คือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ

ขณะที่การท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ คงต้องตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เร่งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในช่วงระยะนี้ นักท่องเที่ยวสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊คชื่อ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเพจเฟซบุ๊คชื่อ สำนักอุทยานแห่งชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวเองจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างท่องเที่ยว รับประทานอาหารในจุดที่กำหนดไว้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ งดสร้างขยะจากพลาสติก เพื่อป้องกันสัตว์ป่าไปกัดกิน อีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน