ซีพี ออลล์ ถวายเจลแอลกอฮอล์ แด่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”เพื่อพระนิสิต

177

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ถวายเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 20,000 ขวด มูลค่า 2.2 ล้านบาท แด่ ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้พระนิสิต นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเขตทั่วประเทศ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และเเบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ณ ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อเร็วๆ นี้