“ทหารพันธุ์ดี”ขายผักปลอดภัยราคาถูก

211

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) นำผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี และผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร นำไปจำหน่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในราคาถูก

สวท.เพชรบูรณ์ แจ้งว่า วันที่ 19 มิ.ย. 63, 1500 – 1900 ม.พัน.28 พล.ม.1 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี และกลุ่มผักปลอดภัยฯ นำผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง, บวบ, ผักกวางตุ้ง, ตะไคร้, พริก, คะน้า, กระเทียม, ผักสลัด, ดอกข่า, ชะอม, ยอดตำลึง, ผักบุ้ง, คะน้าแม๊กซิกัน, หน่อไม้ฝรั่ง, ผักปลัง, กระเพรา, ถั่วฝักยาว, ดอกมะรุม, ดอกแค) และผลผลิตของเครือข่ายทหารพันธุ์ดี จำหน่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ณ บริเวณ หน้าสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก อ.หล่มสัก จว.พ.ช. โดยมีประชาชนสนใจเข้าเลือกซื้อสินค้า สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

ขอขอบคุณ
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง
พล.ม.1. และปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์ รายงาน