มอบที่เหยียบล้างทำความสะอาดมือ ป้องกันโควิด-19

217

สำนักงานสรรพสามิต สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อำนวยความสะดวกที่เหยียบล้างทำความสะอาดมือให้กับโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 ฯ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการให้ยืมเพื่อนำไปใช้ชั่วคราวในภารกิจการประชุมผู้ปกครอง และภารกิจต้อนรับเปิดเทอม พร้อมแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีนางสิริกร ธงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขานุการสตรี 2 และคณะครู เป็นผู้รับมอบ ซึ่งที่เหยียบทำความสะอาดมือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานจิตอาสาของบริษัทสหวิริยาฯ และสำนักงานพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ โดยท่านสุรีพรเอี่ยมจตุรภัทร สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ให้การสนับสนุนแอลกอฮอล์สําหรับล้างทำความสะอาด จำนวน 30 ขวด เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63