สวนสุนันทารุกคืบป่าเศรษฐกิจชุมชน เจาะงานวิจัยภาคสนาม

251

มรภ.สวนสุนันทาจับมือ สภพ. พัฒนาระบบสืบค้นป่าเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคงฐานทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพท้องถิ่นของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สภพ.) จัดทำโครงการพัฒนาระบบทำแผนที่พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์แผนที่เศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แสดงความคิดถึงงานวิจัยครั้งนี้ว่าจัดทำระบบแผนที่เศรษฐกิจชุมชนและระบบแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศ โดยขอบเขตการดำเนินงานในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศกว่า 5,000 ไร่ ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ เบื้องต้น คณะทำงานร่วมกับชุมชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัดแต่ละสถานที่ ทั้งวิธีการ การเดินเท้าเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าชุมชน และใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการสำรวจตามแผนงานโครงการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามเมื่อได้ข้อมูลพิกัดพื้นที่แล้ว ก็จะดำเนินการจัดทำแผนที่ในระบบดิจิทัลเพื่อให้ทราบถึงพิกัดของการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนสีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศ โดยสามารถระบุพิกัดและสืบค้นจากระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของโลกได้ต่อไป

สำหรับ คณะทำงานประกอบด้วย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง และอาจารย์ณยศ กุลพานิช สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยเพื่อศึกษาเรียนรู้จากภาคสนามจริง

ขอบคุณภาพถ่าย : คณะทำงานที่ปรึกษาและวิจัยโครงการ
จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน