ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 หารือชลประทานขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน จ.สุโขทัย

201

ศูนย์อำนวยการประสานงานบริหารจัดการน้ำและฟื้นฟูป่าต้นน้ำพื้นที่ภาคเหนือ แจ้งว่า พล.ต. ชินทัศ หมวกละมัยผอ.ศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 พล.ท. ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และที่ปรึกษาศอป.นปน.กอ.รมน.ภาค 3 และหน่วย ช. ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาฟื้นฟูปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน ม.7 บ.หนองหญ้าไซ ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ร่วมประชุมพิจารณาแบบในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน เพื่อยืนยันไปที่กรมชลประทาน ว่าไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างระบบชลประทาน
ณ สำนักงานชลประทานที่ 4 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.63/10.00น.

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน