“ประมง”ซับน้ำตาครอบครัวนายเริ่ม โซซอง

193

กรมประมง ช่วยเหลือครอบครัวนายเริ่ม โซซอง เสียชีวิตจมน้ำ ขณะปฎิบัติหน้าที่ทำกร่ำและคอกอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ

18 มิ.ย.63 /นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง เดินทางไป ณ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายเริ่ม โซซอง อายุ 51 ปี คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนโพธิ์สุวรรณ ที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตขณะดำเนินการจัดทำกร่ำและสร้างคอกอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำในชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม)

ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายเริ่มโซซอง เป็นจำนวน 30,000 บาท แก่บุตรชายทั้ง 2 คน และจะให้ความช่วยเหลือโดยรับบุตรชายคนโต (นายทินกร โซซอง) อายุ 23 ปี เข้าทำงานที่กรมประมงในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและสามารถส่งน้องชาย (นายอาทิตย์ โซซอง) อายุ 14 ปี ให้ได้มีโอกาสในการศึกษา ซึ่งกรมประมงได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ตามนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อน จะต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อมีโอกาสในสังคมต่อไป

ภัคข์ประภัส สุกใส รายงาน