อ่างเก็บน้ำห้วยรูต้นน้ำยมเผยปี’65 เสร็จรองรับพื้นที่เกษตรจ.พะเยากว่า 1.2 หมื่นไร่

449

นายอำเภอปง จ.พะเยาพร้อมด้วยประธานชมรมคอลัมน์นิสติฯ ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชดำริ จะสร้างเสร็จในปี 2565 สามารถกักเก็บน้ำได้ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เป้าหมายบริหารน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่มากกว่า 12,000 ไร่ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน

18 มิ.ย. /นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่าได้ร่วมเดินทางไปกับนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง จ.พะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลงิม ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของต้นน้ำยม โครงการดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จแล้ว( ในปี 2565 )สามารถกักเก็บน้ำได้ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร และบริหารน้ำเพื่อการเกษตรเป็นพื้นที่มากกว่า 12,000 ไร่ครอบคลุม 20 หมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ต้นน้ำยมก็ยังมีแหล่งเก็บน้ำไม่เพียงพอเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่นับวันจะรุนแรงขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้งจนไม่มีน้ำไหลตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงขั้นไม่อาจผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคได้แล้ว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน