ผู้ปกครอง – นศ.’63 มุ่งหน้ารายงานตัวเรียนสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

476

18มิ.ย.63 /มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 admission 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ณ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม มีผู้ปกครองและนักศึกษาเดินทางมาจากภูมิลำเนาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา

ในการนี้ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร ผู้อำนวยการวิทยาเขต เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้และเพื่อเป็นการสอดคล้องกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่รับรายงานตัว รวมถึง มีมาตรการคัดกรองและการเว้นระยะห่าง ตลอดจนบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield เพื่อความมั่นใจในการให้บริการแบบปลอดเชื้ออีกด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้แต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 021601023 / 021601400 / 021601000 / 021601019

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน