ธ.ก.ส.พบลูกค้าปรับความเข้าใจ ทั้งสองฝ่ายกล่าวขอโทษแก่กัน ยุติ“ขิงก็รา ข่าก็แรง”

202

สมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส.ชี้แจงข่าวกรณีพนักงาน พูดจาขึ้นเสียงใส่ลูกค้า ระบุเป็นเรื่องการสื่อสารคลาดเคลื่อน ด้านผู้บริหารของธนาคารและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบลูกค้าเพื่อขอโทษและปรับความเข้าใจ พร้อมรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนลูกค้ามีความเข้าใจและขอโทษธนาคารที่แสดงกริยาวาจาไม่เหมาะสม

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการและโฆษกธนาคารทำการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แจ้งว่าตามที่ปรากฏข่าว พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี พูดจาไม่เหมาะสม โดยขึ้นเสียงใส่ลูกค้าที่มาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่ง ซึ่งในกรณีดังกล่าวมีรายละเอียดการพูดคุยเจรจาจนเป็นที่ยุติแล้ว แต่มีผู้นำข้อมูลบางส่วนมาโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย นั้น

ธ.ก.ส.ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นดังนี้

​1. เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. ลูกค้าได้เข้ามาสอบถามพนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการ เพื่อติดต่อในเรื่องการทำสัญญาเงินกู้ โดยพนักงานหน่วยอำเภอได้แจ้งลูกค้าว่า พนักงานที่ให้บริการเขตออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และไม่ทราบว่าจะกลับมาช่วงใด ซึ่งพนักงานสาขาได้พยายามติดต่อกับพนักงานเขตบริการดังกล่าวแต่ยังติดต่อไม่ได้

​2. เวลา 14.30 น. ลูกค้าเข้ามาสอบถามอีกครั้ง ว่าพนักงานท่านนั้นกลับมาหรือยัง พนักงานจึงสอบถามว่าลูกค้าต้องการรับบริการอะไร เพื่อจะได้ให้บริการแทน แต่ลูกค้าไม่ตอบและได้เดินออกจากสาขาไป

​3. เวลา 15.15 น. ลูกค้ารายดังกล่าวได้เดินเข้ามาในสาขาอีกครั้งพร้อมส่งเสียงเอะอะโวยวาย แสดงความไม่พอใจต่อพนักงาน และสอบถามว่าพนักงานจะกลับมาเมื่อใด ซึ่งหัวหน้าหน่วยและผู้ช่วยผู้จัดการสาขามาช่วยอธิบายแล้ว แต่ลูกค้าไม่รับฟัง ผู้บริหารจึงได้เชิญลูกสาวลูกค้าช่วยนำลูกค้าออกไปสงบสติอารมณ์

​4.ในเวลาต่อมา ลูกค้าเดินเข้ามาพร้อมกับบุคคลค้ำประกัน พนักงานของสาขาได้เชิญลูกค้าเข้ามาเพื่อให้บริการแทน แต่ลูกค้าก็ยังส่งเสียงเอะอะโวยวาย พนักงานท่านนั้นจึงได้ขึ้นเสียงเพื่อให้ลูกค้าได้ยุติการก่อความรำคาญ

​5.ความผิดพลาดจากการให้บริการดังกล่าวทางผู้บริหารของธนาคารและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปพบลูกค้าเพื่อขอโทษและปรับความเข้าใจ พร้อมรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งลูกค้ามีความเข้าใจและได้ลบโพสต์คลิปที่ลงพร้อมทั้งขอโทษธนาคารที่แสดงกริยาวาจาไม่เหมาะสม

​6 ธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลเพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า หากพบว่าพนักงานไม่ดูแลใสใจและแสดงกริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ ธนาคารจะมีมาตรการในการเข้าไปแก้ไข กรณีนี้ ธ.ก.ส.ขอน้อมรับข้อผิดพลาดจากพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน และจะดำเนินสอบสวนตามขั้นตอน รวมถึงการคาดโทษทางวินัยตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารพร้อมรับฟังข้อชี้แนะ ในการนำมาปรับปรุงการให้บริการและการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้ใช้บริการต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน