เสนอรัฐบาลมอบเงินเยียวยาพระภิกษุสงฆ์วันละ 150 บาท

782

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อคณะ กมธ. การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเสนอรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 วันละ 150 บาท

17 มิ.ย.63 /ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะ กมธ. การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่สาม รับยื่นหนังสือจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ รัฐธรรมนูญไทย เรื่องขอให้คณะ กมธ. เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับความลำบาก เพราะประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านไปใส่บาตร และทำบุญที่วัดได้ ส่งผลให้พระสงฆ์ขาดปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กล่าวว่าจะมอบเงินเยียวยาพระภิกษุสงฆ์วันละ 60 บาท แต่เงินจำนวนดังกล่าว น่าจะไม่เพียงพอ จึงอยากเสนอให้มอบเงินเพิ่มเป็นวันละ 150 บาท

ด้านนายเพชรวรรต กล่าวว่า ทางคณะ กมธ. มีความเป็นห่วงในประเด็นดังกล่าว และจะนำข้อเสนอที่ได้รับในวันนี้ เข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ นำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน