สรรพสามิตสาขาบางสะพาน

190

ประธานอนุกรรมการ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์การสะดวกคณะที่3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน

นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์การสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วย กรรมการฯ ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน โดยมีนางสาวสุรีพร เอี่ยมจุตรภัทร สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ และนายภุชงค์ ธงสอาด สรรพสามิตพื้นที่สาขาบางสะพาน นำเสนอผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563