สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

144

นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้นำดินสอจำนวนหนึ่ง และเครื่องกรองน้ำ ซึ่งมี “ผู้ใหญ่ใจดี” บริจาคผ่านชมรมฯไปมอบให้โรงเรียนบ้านบุญเรือง ตำบลปง อ.ปง จ.พะเยา ต้นน้ำยม ซึ่งมีนักเรียนเพียง 52 คน ไว้ใช้ในโอกาสเตรียมตัวเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่