ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในพื้นที่เขตปทุมวัน 1,520 ครัวเรือน

254

16 มิ.ย.63/16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 1,520 ครัวเรือน โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานครได้สำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 50 เขต เพื่อนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ทั้งนี้ภายในถุงยังชีพได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนมากกว่า 100 หน่วยงาน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น และได้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในระยะที่ 4 แล้ว แต่ประชาชนทุกคนก็ไม่ควรประมาท ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างส่วนบุคคล หมั่นล้างมือบ่อย ๆ กินร้อน ช้อนส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หากประชาชนทุกคนร่วมมือกันเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้ด้วยกัน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน