ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สังกัดกองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมเมื่อชาติต้องการ

420

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.36 ,พล.ม.1, นพค.16, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย

16 มิ.ย. 63 สวท.เพชรบูรณ์ แจ้งว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารม้าที่ 1, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์,ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช. โดยมี พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธาน และมีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมการตรวจ ดังนี้

– จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 639 นาย
– ยานพาหนะ จำนวน 64 คัน
– เรือ จำนวน 11 ลำ
– รถประปาสนาม 1 คัน
– รถวางสะพาน 1 คัน
– รถโกยตัก 1 คัน และ – รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน

อย่างไรก็ตาม ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ มีความพร้อม ในการดำเนินงานด้านบรรเทาสาธารณภัย

ขอบขอบคุณ
เพลินจิค สวนศิลป์พงศ์ : เรียบเรียง
มทบ.36,พล.ม.1 และปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์ รายงาน