กทม.เคลียร์ขุดลอกคลองพื้นที่เขตหนองจอกเปิดทางน้ำหน้าฝน

200

กทม.ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตหนองจอก เตรียมพร้อมรับฤดูฝนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก

16 มิ.ย.63/สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการขุดลอกคลอง จำนวน 17 คลอง ที่สำนักงานเขตหนองจอกร่วมดำเนินการกับสำนักการระบายน้ำ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขิน จำนวน 95 คลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นรอยต่อกับจังหวัดต่างๆ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก โดยมีนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก คณะผู้บริหารเขตหนองจอก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ คลองแชเผือก ซอยมิตรไมตรี 28/1 เขตหนองจอก

สำหรับผลการดำเนินการขุดลอกคลอง จำนวน 17 คลอง ที่สำนักงานเขตหนองจอกร่วมดำเนินการกับสำนักการระบายน้ำ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 คลอง ได้แก่ คลองไผ่เสือขบ ระยะทาง 1,200 เมตร และคลองแชเผือก ระยะทาง 1,300 เมตร

นอกจากนี้ยังมีคลองต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ ได้แก่ คลองลำด้วน ระยะทาง 1,600 เมตร ดำเนินการแล้วร้อยละ 90

คลองบึงปรง ระยะทาง 2,200 เมตร ดำเนินการแล้วร้อยละ 80 คลองบึงน้ำรักษ์ ระยะทาง 3,965 เมตร ดำเนินการแล้วร้อยละ 20 และคลองบึงเล็ก ระยะทาง 2,300 เมตร ดำเนินการแล้วร้อยละ 90 ทั้งนี้ในพื้นที่เขตหนองจอกมีคลองที่ต้องดำเนินการขุดลอก เพราะมีสภาพตื้นเขิน จำนวนทั้งสิ้น 95 คลอง ดำเนินการโดยสำนักงานเขตหนองจอก จำนวน 85 คลอง และดำเนินการโดยสำนักการระบายน้ำ จำนวน 10 คลอง ซึ่งการดำเนินการขุดลอกคลองนั้นเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.63 คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในวันที่ 20 ก.ค.63

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน