มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธฯ

131

15 มิ.ย.63/นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางประไพจิต บุญประถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สานสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก (รวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด – 19) โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชีประเสริฐ เพื่อมอบให้กับนักเรียนของศูนย์ต่อไป ณ วัดชีประเสริฐ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี