กทม.มอบถุงยังชีพพื้นที่เขตบางนา152 ครัวเรือน

152

ขับเคลื่อนบรรเทาทุกข์ ประชาชน กทม. เดินหน้ามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 พื้นที่เขตบางนา จำนวน 152 ครัวเรือน

15 มิ.ย.63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 152 ครัวเรือน ซึ่งเป็นชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด และประชาชนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

สำหรับภายในถุงยังชีพได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน