กทม.แนะแจ้งเหตุบาดเจ็บฉุกเฉินโทร.1669ศูนย์เอราวัณ

770

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แจ้งเหตุบาดเจ็บฉุกเฉิน โทร. 1669 ฟรี 24 ชั่วโมง พร้อมดูข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก ศูนย์เอราวัณ

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ มีภารกิจในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ ประสานรถพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงเดินทางไปรับผู้ป่วย รวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยก่อนที่รถพยาบาลจะไปถึง เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และร่างกาย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการแจ้งเหตุได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถดูแลตนเองและผู้ใกล้ชิดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณจึงได้จัดทำข้อมูลการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการแจ้งเหตุฉุกเฉินเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://www.bangkokems.bangkok.go.th/2019/12/12/คลังความรู้สุขภาพ และทางเฟซบุ๊ก : ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

สำหรับการแจ้งเหตุบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถได้ฟรีทางโทรศัพท์หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในการแจ้งเหตุนั้นขอให้ใช้ภาษาสั้น กระชับ และชัดเจน ได้แก่ แจ้งที่อยู่หรือจุดสังเกตที่จะให้รถพยาบาลไปรับผู้ป่วย แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแจ้งอาการของผู้ป่วย เช่น หมดสติ ไม่หายใจ ชักเกร็ง แขนขาอ่อนแรง เป็นต้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้อง

หากจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ ด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือการทำ CPR นั้น มีขั้นตอนดังนี้ 1. ปลุกเรียกผู้ป่วย ตรวจสอบว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ 2. ขอความช่วยเหลือ เรียกผู้ที่อยู่ในระยะใกล้เข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ป่วย 3. โทร. 1669 ขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1669 พร้อมนำเครื่อง AED มาด้วย 4. ตรวจสอบการหายใจ ประเมินผู้ป่วยหากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพทันที

5. ช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกดหน้าอก โดยจัดท่าผู้ป่วยนอนหงาย วางสันมือข้างหนึ่งตรงครึ่งล่างกระดูหน้าอก และวางมืออีกข้างประสานกันไว้ แขนเหยียดตรง ให้หัวไหล่อยู่เหนือผู้ป่วย แล้วกดลึกประมาณ 5-6 เซนติเมตร ความเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที จนกว่ารถพยาบาลฉุกเฉินจะมาถึง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน