เปิดแล้วสินเชื่อดอกเบี้ยถูก SME D Services “Extra Cash”

148

ธพว. ผนึกพันธมิตร เปิดงาน SME D Services “Extra Cash” ครั้งที่ 5 จ.น่าน
ช่วยเต็มที่ส่งเสริมเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยถูกใช้ฟื้นฟูธุรกิจ

นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดน่าน และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน เปิดงาน SME D Services “Extra Cash” ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา ตลอดจนส่งเสริมเอสเอ็มอีท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าถึง “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” มีจุดเด่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่องเที่ยว นำไปใช้เสริมสภาพคล่อง ตลอดจนฟื้นฟูธุรกิจ ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63