ธุรกิจบรรจุภัณฑ์โต1.5หมื่นล้านบาทโควิด-19หนุนโต15%

189

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับ Last-mile Delivery ปี ’63 มูลค่ากว่า 14,400 ล้านบาท โต 15-18% … ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่เป็นปัจจัยเสริมการใช้บริการขนส่งสินค้าแบบ Last-mile Delivery จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู้บริโภค

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู้บริโภค ในปี 2563 น่าจะอยู่ที่ 14,400-15,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ 15-18% โดยเป็นผลหลักจากปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่จะเพิ่มขึ้นจากความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

อย่างไรก็ดี ธุรกิจยังเผชิญการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะและหลากหลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการให้บริการแบบครบวงจร

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน