วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หารือการจัดสร้างภาพประติมากรรมปูนปั้น

157

10มิ.ย.63/นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางประไพจิต บุญประถัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาววรรณนภา บุตรเจียมใจ และนายจิรธัช แก้วเจริญ
ข้าราชการสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดสร้างภาพประติมากรรมปูนปั้นด้านหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

ขอขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ คุณกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์