สัมภาษณ์รอบสุดท้าย…. อาชีวศึกษาเดินหน้า สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

133

10 มิ.ย. 63 /กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. แจ้งว่านายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า จากมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่อนคลายระยะที่ 3 ซึ่งได้มีการผ่อนปรนให้ธุรกิจและสถานประกอบการดำเนินกิจการได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ประชาชนเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ โดยเริ่มเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประกอบกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม นั้น

วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประเมินภาค ค. ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งการประเมินภาค ค. จะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 รายงานการแสดงวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสถานศึกษา และส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้น 204 คน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ศกนี้ ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 http://ipa.vec.go.th

สำหรับการประเมินและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 16-22 มีนาคม 2563 และดำเนินการประเมินภาค ก. สมรรถนะในการบริหารงานในหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 และประเมินภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งกำหนดประเมินระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 และการประเมินอาชีวศึกษาภาค ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา