SME D Bank เยี่ยมผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

319

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และคณะผู้บริหารธนาคาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการลูกค้าผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปางช้างแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและช้างไทย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน ผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งสามารถปรับตัวก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้

พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสาขาเชียงใหม่ และมอบนโยบายการดำเนินงานทั้งด้านการเติมเต็มองค์ความรู้ ร่วมถึงด้านบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่