สินเชื่อ Extra Cash เริ่มแล้ว

268

SME D Bank เดินหน้าลุยสินเชื่อ Extra Cash หนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมเปิดโครงการ “SME D Services” ครั้งที่ 2 เพื่อผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการ “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash”ดอกเบี้ยพิเศษ ช่วง 2 ปีแรก ร้อยละ 3 ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อเร็ว ๆ นี้

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน